e-Faktura

Zachęcamy do korzystania z e-Faktur!

e-Faktura to korzyści dla firmy i środowiska naturalnego:

  • wygodne przechowywanie - faktury elektroniczne można przechowywać na komputerze lub nośniku danych i zajmują one mniej miejsca niż faktury papierowe,
  • łatwy i szybki dostęp do plików z fakturami – potrzebny jest tylko Internet i dostęp do skrzynki mailowej,
  • akceptacja przez organy podatkowe – za pomocą e-Faktury można rozliczać się z fiskusem tak samo jak przy użyciu faktury tradycyjnej, ponadto faktury elektroniczne wystawiane przez Nova Metale spełniają wszelkie wymogi odnośnie sposobu zapewnienia integralności i autentyczności e-Faktury,
  • ochrona środowiska – przejście na faktury elektroniczne to wkład w ochronę środowiska naturalnego.
Już dzisiaj dołącz do grona świadomych klientów.

Wypełnij formularz, zatwierdź klauzulą zgody i WYŚLIJ.

* Formularz akceptacji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

* Obowiązek informacyjny.
    Niniejszym Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie od Nova Metale faktur VAT (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej, które będą wysyłane z adresu edokumenty@nova-metale.pl. W szczególności Kontrahent oświadcza, że ... .
  Niniejszym Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie od Nova Metale faktur VAT (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej, które będą wysyłane z adresu: edokumenty@nova-metale.pl W szczególności Kontrahent oświadcza, że zgadza się na przesyłanie mu faktur VAT w postaci pliku *.PDF, a także w tej samej formie faktur korygujących, a ponadto zobowiązuje się przyjmować faktury oraz faktury korygujące także w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne uniemożliwią przesłanie w/w dokumentów w formie elektronicznej.

Jednocześnie Kontrahent oświadcza, że został poinformowany o możliwości cofnięcia w każdej chwili powyższej zgody, w następstwie czego Nova Metale utraci prawo przesyłania faktur w formie elektronicznej, począwszy od trzeciego dnia po dniu, w którym otrzyma jego powiadomienie o wycofaniu akceptacji.

Jednocześnie Nova Metale wyraża zgodę na otrzymywanie od Kontrahenta faktur VAT (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej, które będą przesyłane na adres: faktury@nova-metale.pl W szczególności Nova Metale oświadcza, że zgadza się na przesyłanie jej faktur VAT w postaci pliku *.PDF, a także w tej samej formie faktur korygujących, a ponadto zobowiązuje się przyjmować faktury oraz faktury korygujące także w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne uniemożliwią przesłanie w/w dokumentów w formie elektronicznej.

Jednocześnie Nova Metale zastrzega sobie prawo do cofnięcia w każdej chwili powyższej zgody, w następstwie czego Kontrahent utraci prawo przesyłania faktur w formie elektronicznej, począwszy od trzeciego dnia po dniu, w którym otrzyma jego powiadomienie o wycofaniu akceptacji.